Kitap Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle kitap önerinizi hazırlarken dikkate almanız gereken en önemli şey, kitap önerisinin ana amacının Yayın Kurulu'nun ve Editörün ilgisini çekebilmek ve kitabınız ile ilgili onları yeterince bilgilendirmektir. Kitap önerinizde, kitabınızın yayına hazırlanma evresinde pazarlama ve reklam amacıyla kullanılabilecek bilgilerin tam ve eksiksiz verilmesinin yanı sıra hem Editörde hem de hakemlerde iyi ve olumlu bir “ilk etki” bırakabilmesine özen gösterilmelidir.
Bir kitabı yazmaya karar vermeniz, ne yazacağınızı kafanızda oluşturmanız, hatta bunları uygun gördüğünüz bir şekilde akıcı ve akılcı bir dille kâğıda dökmeniz önemli olsa da yeterli değildir. Yayıncının kitabınızı niçin basmak isteyeceğini, okurların kitabınızı niçin okumak isteyeceklerini göz önüne almalısınız. Kitap önerinizi hazırlarken akılda bulundurulmasının ve açıkça betimlenmesinin yararlı olacağını düşündüğümüz birkaç maddeyi şöyle sıralayabiliriz:

Gereksinim: Piyasada yazmaya hazırlandığınız ya da yazdığınız kitapla aynı ya da benzer konulardaki tüm kitapları eleştirel bir gözle incelemek, var olan yayınların eksik ya da yetersiz kaldığı noktaları belirlemek ve sizin eserinizin bu noksanları nasıl kapatacağını açıkça betimlemek iyi olacaktır. Benzer biçimde, piyasada kitabınızın konusunda az sayıda eser varsa yayıncının bu alandaki açığı kapatmak için neden bir başkasını değil de sizin eserinizi seçmesinin doğru olacağını açıklamalısınız.

Pazarlama: Eserinizin ilgili konuda çalışan uzman araştırmacılar gibi dar bir kesime mi yoksa daha genel bir okur kitlesine mi hitap edeceğini, gerektiğinde bir ders kitabı gibi kullanılıp kullanılamayacağını belirtmelisiniz. Eğer bir ders kitabı hazırlıyorsanız hangi ders(ler) için yararlı olacağını, bir ya da iki dönemlik bir derste hangi amaçla hangi planla kullanılabileceğini uygun biçimde ayrıntılarıyla anlatmak yararlı olacaktır.

Eserin planı: Eserinizin başlığı ve içindeki konu başlıklarının yanı sıra, her konunun ya da bölümün tahmini uzunluklarını, eserin tamamında yer alacak tablo, şekil, resim gibi yardımcı materyallerin sayılarını belirtmek iyi olur.

Esere katkı verenler: Kitabınızın hazırlamasında emeği geçen yazarlar, editörler, bu kişilerin kısa özgeçmişleri, ilgili konu hakkındaki yetkinliklerini kısaca özetleyen bilgiler (örneğin bu araştırmacıların saygın uluslararası dergilerde konularıyla ilgili çok sayıda yayın yapmış olmaları, ulusal ve uluslararası ödüller kazanmış olmaları, vb.) derlenmeli ve kitap önerisine eklenmelidir.

Kısacası kitap öneriniz eserinizle ilgili vizyonunuzu net bir biçimde belirtmeli, eserinizin niçin basılmaya değer olduğunu açıkça ortaya koymalıdır. Tıpkı bilimsel bir araştırma makalesinde olduğu gibi, eserinizin Editörün ve hakemlerin uygun göreceği şekilde yeniden hazırlanmasını ya da yazılmasını, hatta bazı kısımlarının çıkarılması istenirken yeni birtakım eklemelerle ve düzenlemelerle değiştirilebilecek olmasını da baştan kabul etmeli ve aklınızda bulundurmalısınız.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR